UNREAL ENGINE 4 là gì? Đôi lời từ một người đang làm quen với Unreal Engine 4 Giới Thiệu Sơ Lược Unreal Engine về cơ bản là một phần mềm làm Game, nó bao gồm đẩy đủ mọi công cụ cần thiết để có thể viết được một game bất kỳ, ngoài ra thế mạnh của UE4 là tạo dựng nên những ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) mà hiện nay được áp dụng cho rất nhiều ngành khác nhau, trong đó có diễn họa kiến trúc. Đối với ngành kiến trúc xây dụng, UE4Xem Thêm