Adelaide House || Arqui9 Visualisation Pedro Fernandes là một người thường xuyên viết blog chia sẻ công việc diễn họa kiến trúc bằng những phương pháp tiếp cận rất thú vị. Ông đã có nhiều bài viết trên Ronenberkerman và cũng giành được nhiều giải thưởng Best of Week. Bài viết này của ông chia sẻ quá trình diễn họa dự án Adelaide House cho một studio kiến trúc có tên là Architects Ink, với một cảm nhận  vô cùng sâu sắc. Và Tôi tin rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của bạn.   TÁC GIẢ:Xem Thêm